Birgitta Wistrand

Birgitta Wistrand

Birgitta Wistrand, tidigare ordförande för De Litterära Sällskapen i Sverige (DELS); feminist, forskare och FD.

Vad har läsningen betytt för dig?
Läsning ger mig nya liv varje dag.

Rekommendera en bok
Väinö Linnas En okänd soldat.

Stäng