Åsa Wikforss

Åsa Wikforss

Foto: Rickard L Eriksson

Åsa Wikforss, filosof, författare och ledamot av Svenska Akademien.

Vad har läsningen betytt för dig?
Läsningen har berikat min begreppsvärld, gett mig insikten att den mänskliga erfarenheten är oändligt mångfacetterad och hjälpt mig reflektera runt de grundläggande, existentiella villkor vi alla står inför.

Rekommendera en bok
Agnes von Krusenstjernas romansvit om Tony, som kom ut för precis hundra år sedan. En lyrisk och tidlös skildring av en känslig kvinnas uppväxt, från barndomen i skuggan av psykisk sjukdom, till det sexuella uppvaknandet och det unga vuxenlivets längtan och oro.
Trilogin är tillgänglig på litteraturbanken.se också.

Stäng