Annika Sjödahl

Annika Sjödahl

Foto: Privat

Annika Sjödahl, leg. lärare i svenska och engelska med 23 år av undervisning i grundskolan. Mottog Svenska Akademiens svensklärarpriset 2020 för att ha stimulerat läsintresset hos unga människor. Har bloggat som ämnesspanare åt Lärarnas Riksförbund samt föreläst om didaktiska ingångar kring läs- och skrivundervisningen och hur den kan göras meningsfull och begriplig för att locka till läsintresse.

Vad har läsningen betytt för dig?
Läsningen har betytt allt från avkoppling där tankar kan fara iväg till att få nya insikter och lärdomar för egen del; men även att skapa lust och glädje i undervisningen kring viktiga frågor och därmed skapa läslust hos elever. Jag läser vitt och brett och gärna kurslitteratur där jag får skriva till det lästa genom olika kurser på distans. När jag läser skönlitteratur för undervisningen skriver jag också ner tankar med viktiga frågor jag tar med in i undervisningen.

Rekommendera en bok
Jag vill rekommendera den bok som betytt mest för min 17-åriga dotter och som jag blev rekommenderad att läsa i somras av henne. Det slutar med oss är en bra bok som även skulle fungera bra i undervisningen för äldre elever. Boken har många olika ämnen att prata om för att inte tala om hur väl personporträtten gestaltas. Det finns även en fortsättning på boken med den omvända titeln Det börjar med oss.

Stäng