Anna Nordlund

Anna Nordlund

Foto: Karl Nordlund

Anna Nordlund, litteraturvetare och lärarutbildare.

Vad har läsningen betytt för dig?
För mig är läsning den bästa resan för jag möter på en och samma gång andra världar, andra tider, andras erfarenheter och mig själv i andra människors fantasifulla skapande.

Rekommendera en bok
Jag rekommenderar Selma Lagerlöfs berättelse Den heliga natten som bilderbok med Ilon Wiklands illustrationer, perfekt att läsa högt i skymningen under Read Hour. Boken finns att ladda ner på Litteraturbanken skola och där finns också en handledning med frågor och funderingar för att uppmuntra till samtal vid högläsningen.  

Stäng