Anna Karlsson

Anna Karlsson

Foto: Elvira Wahlbom

Anna Karlsson är litteraturvetare (fil.masters), litterär programproducent, författare, biblioterapeut och festivalgeneral som arbetar med att vidareutveckla målgruppsanpassade kulturella och litterära forum. Bland annat som programproducerande verksamhetsutvecklare för Textival; en litterär aktör som arrangerar allt ifrån Litteraturfestival, programserier och residens till öppen scen runt om västra Götalandsregionen. Anna har också bland annat drivit och vidareutvecklat biblioterapi som välmåendefrämjande verktyg för unga kvinnor i psykisk ohälsa för Statens Institutionsstyrelse och inom den ideella föreningen Kvinnlig Prioritet där hon sitter som styrelseordförande.

Vad har läsningen har betytt för dig?
Läsning ger mig utrymme att möta andra, både litterärt och i samtal; men också tanke, kraft och ro.

Rekommendera en bok 
Finns få böcker som snärjt mig så som Hjalmar Söderbergs Doktor Glas gjorde den där läströtta hösten i åttan. En dagboksform värd att minnas, läsa om och som använts både som tröst, i biblioterapeutiska sammanhang och som diskussionsgrund; men oavsett alltid ger en varm påminnelse om vad ord kan väcka.

Stäng