Anja Gatu

Anja Gatu

Foto: Emma Larsson

Anja Gatu, författare och journalist.

Vad har läsningen betytt för dig?
Jag vet inte ens vem jag hade varit utan läsningen, den har format mig som människa och öppnat dörrar till nya rum inom mig och nya världar utom mig, den har gett mig språket och möjligheten att uttrycka mina tankar, åsikter och viljor.

Rekommendera en bok
De kommer att drunkna i sina mödrars tårar av Johannes Anyuru.

Stäng