Anders Olsson

Anders Olsson

Foto: Agnes Monus

Anders Olsson, poet och ledamot av Svenska Akademien.

Vad har läsningen betytt för dig?
Läsning är för mig lika viktigt som det bröd jag äter varje dag, och jag vet faktiskt inte vem jag skulle vara utan böckerna.

Rekommendera en bok
Jag vill rekommendera Gunnar Ekelöfs diktsamling Färjesång, som i tonåren var min första upplevelse av vad stor dikt kan vara. Ekelöf är enligt min mening den svenska litteraturens mest betydande moderna diktare, och i denna samling finner han sin livsväg.

Stäng