Alicia Eriksson

Alicia Eriksson

Foto: Stefan Bohlin

Alicia Eriksson, speciallärare med aktivt engagemang för barn och ungas språkutveckling, samt ledamot i Lärarstiftelsen.

Vad har läsningen betytt för dig?
Läsning har skapat möjlighet för mig att lära, utforska och vidga mina tankar vidare. Jag vill gärna lyfta facklitteratur som en källa till inspiration och kunskap, så som t.ex. all pedagogisk litteratur som bidrar till att undervisning fortsatt vilar på vetenskaplig grund i våra skolor. Läsning har givit mig djupare kunskap inom till exempel både mitt intresse för skolhistoria samt barn och ungas språkutveckling.

Rekommendera en bok
Jag rekommenderar boken Gropen av Emma Adbåge. En fantastisk bilderbok om längtan efter frihet och en hyllning till barns lek! Texten är igenkännande både ur ett barns och en vuxens perspektiv. En bok att läsa flera gånger med fantastiska illustrationer.

Stäng