Jan Eliasson stödjer Read Hour

Jan Eliasson stödjer Read Hour

Rätten till utbildning är fastslagen i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, säger Jan Eliasson, tidigare utrikesminister och vice generalsekreterare för FN, en av de läsande förebilderna. Samtidigt finns det fortfarande 258 miljoner barn och ungdomar i världen som inte ges möjlighet att gå i skolan alls eller inte avslutar sin utbildning. Under coronapandemin har läget förvärrats på grund av skolnedstängningar, något som drabbat 1,6 miljarder skolelever och studenter i framför allt de fattiga delarna av världen. I januari 2022 talade FN:s generalsekreterare António Guterres om en global utbildningskris. Detta är bakgrunden till varför det är av största vikt att uppmärksamma FN:s läskunnighetsdag den 8 september.

Stäng