I dag läser hela Sverige

Den ideella Föreningen Läsrörelsen är den samlande kraften i Sverige för Read Hour Sverige, under FN:s läskunnighetsdag den 8 september. En symbolisk timme kl. 19-20 (likt Earth Hour) med lustläsningen i centrum som genomförs med stöd av Lärarstiftelsen, Svenska Akademien och Microsoft. Skolverket har uppmuntrat skolorna att arrangera en festdag för läsning den 8 september. 162 Läsande förebilder har anslutit sig, bland andra partiledare och språkrör från samtliga riksdagspartier. Men läsande förebild nr. 1 är Sepenta Sarhadi, 9 år, och storläsare av rang som inspirerar och läser för andra barn. Gå in på hemsidan och frossa i lästips.

Acrobat Icon pressmeddelande_2022_09_08.pdf

Stäng